Освіта

Освіта є одним з прав людини, однією з передумов для досягнення збалансованого розвитку і найважливішим інструментом ефективного управління, обґрунтованого прийняття рішень і розвитку демократії.

Формування нової ідеології у ставленні до природи можливо лише в умовах глибокої перебудови всієї системи освіти.
Вихідною ідеєю і методологічною основою екологічної освіти є гармонізація взаємовідносин суспільства і природи.

Основні принципи – комплексність, безперервність процесу і поширення системи цієї освіти серед всіх верств населення.
Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.